Privacy beleid

Maison Interieur weet dat u belang hecht aan uw privacy. Daarom respecterenwe uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website.

Op deze website van Maison Interieur worden op verschillende plaatsenpersoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die udient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u gebruik maaktvan een dienst die via de website wordt aangeboden, wanneer u informatie vraagtof deelneemt aan een enquĂȘte of wedstrijd.
De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestandenvan Maison Interieur. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagdedienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeterenen om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen.

De verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haarpersoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Maison Interieur behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling teallen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot beschermingvan de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzettingvan de richtlijn van 24 oktober 1995.
Loading
Loading