Wettelijke bepalingen

Auteursrecht

De site http://www.maisoninterieur.be is door het auteursrecht beschermd.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze sitezijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling,arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheelof een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen,zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalveingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Maison Interieur.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijkvervolgd worden.


Aansprakelijkheid voor de inhoud

Maison Interieur besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van dezesite. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijkekennisgeving gewijzigd kan worden.
Maison Interieur kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze siteof voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Maison Interieur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhouden het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.
Loading
Loading